Социална отговорност

В днешно време запазването на ресурсите на планетата би трябвало да е основен приоритет за повечето компании. Нерециклирането на използваните суровини носи пряка вреда на всички, които обитават планетата, както и за следващите поколения. С гордост можем да отбележим, че Ролко България използва безотпадна технология, съобразена с европейските изисквания за опазване на околната среда. В процеса на производство, отпадните хартиени материали се навиват на голяма ролка и се рециклират. Екологично чистата продукция на компанията е факт, изразен посредством безотпадната технология.

Ролко спасява от отсичане хиляди дървета годишно, за да може да дишаме по-чист въздух и да живеем в един по чист свят. Мислете за това, когато избирате ролни консумативи.