Персонал

Всеки от служителите на Ролко България е преминал курс на обучение по внедряване на системата за управление на качеството ISO 9001:2008. Високо професионално ниво, опит, позитивна нагласа, модерно мислене и желание за работа са едни от основните характеристики на работещите в компанията. Заедно с това ние даваме шанс на всички мотивирани хора, които желаят да работят в подходяща среда, гарантираща усъвършенстване на личностните им и професионални качества.